ΠΑγΟ 2019-2020

Έντυπα ΠΑγΟ 2019

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2019-2020

AΔA  6Ρ6Ε4653Π4-ΘΘ7 της  KYA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ 2019-20

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΦΑ_2019-20 ΦΕΚ 3200Β21082019

ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ_ΠΑΓΟ_ΓΕΝΙΚΑ_2019-20

ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ_ΠΑΓΟ_ΕΙΔΙΚΑ_2019-20_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πιστοποίηση Φορέων Υλοποίησης ΠΑγΟ περιόδου 2019-20