Κυρ30042017

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΕΣ

 

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στις σχολές προπονητών, τα δικαιολογητικά αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή και το μητρώο προπονητών αθλημάτων

Σχολές Προπονητών

Δικαιολογητικά Αναγγελίας Άσκησης Επαγγελμάτος Προπονητή

Μητρώο Προπονητών Αθλητών Κατά Άθλημα

 

 

Α. ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ:

Α1. Νέο πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Σχολών Προπονητών

 

Α2. Προγραμματισμός Λειτουργίας Σχολών Προπονητών 2016 - 2017

 

Α3. Υπουργικές Αποφάσεις Ίδρυσης Σχολών Προπονητών (το πιο πρόσφατο πρώτο)

  A3.10 Ίδρυση σχολής προπονητών ΤαεΚβοΝτο ITF Γ' κατηγορίας Αθήνας

  Α3.9 Ίδρυση σχολής προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' κατηγορίας στην Πάτρα

  Α3.8 Ίδρυση σχολής προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη 

  Α3.7 Ίδρυση σχολής προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' κατηγορίας στην Αθήνα

  Α3.6 Ίδρυση σχολής προπονητών Άρσης Βαρών Γ' κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη 

  Α3.5 Ίδρυση σχολής προπονητών Άρσης Βαρών Γ' κατηγορίας στην Αθήνα

  A3.4  Ίδρυση σχολής προπονητών σκοποβολής Γ΄κατηγορίας στην Αθήνα.

    Α3.3 Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήματα.. (Αθήνα)......

           Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήματα...(Θεσσαλονίκη)..... 

   Α3.2 Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ' Κατηγορίας στα αθλήματα: Ζίου Ζίτσου, Αϊκίντο, Μπραζίλιαν Ζίου Ζίτσου.....  

!!!!!!“ΑΝΑΚΛΗΣΗ της απόφασης ίδρυσης ενιαίας σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας στα αθλήματα του ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΑΪΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΣΟΥ-ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ και ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ και τη μη υλοποίησή της, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της σχολής σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής της..!!!!!

  Α3.1 Σχολή Προπονητών Μοντέρνου Πένταθλου Γ' κατηγορίας στην Αθήνα

  

Α4. Έντυπα για Σχολές Προπονητών

   Α4.1 Αίτηση Συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Μοντέρνου ΠένταθλουΥπεύθυνη Δήλωση, Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας  

  A4.2 Αίτηση συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Ζίου Ζίτσου, Υπεύθυνη Δήλωση και Ιατρική Βεβαίωση 

  Α4.3 Αίτηση συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Γυμναστικής (Αθήνα), Υπεύθυνη ΔήλωσηΙατρική ΒεβαίωσηΒεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας

  Α4.4 Αίτηση συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Γυμναστικής (Θεσσαλονίκης), Υπεύθυνη ΔήλωσηΙατρική ΒεβαίωσηΒεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας

  Α4.5 Αίτηση συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Σκοποβολής, Υπεύθυνη ΔήλωσηΙατρική ΒεβαίωσηΒεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας

         !!! ------Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων-------!!!

 A4.6 Αίτηση Συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας Αθήνας, Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας, Ιατρική Βεβαίωση, Υπεύθυνη Δήλωση, Οδηγίες

 Α4.7 Αίτηση Συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας Θεσσαλονίκης, Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας, Ιατρική Βεβαίωση, Υπεύθυνη Δήλωση, Οδηγίες

 Α4.8 Αίτηση Συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας Πάτρας, Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας, Ιατρική Βεβαίωση, Υπεύθυνη Δήλωση, Οδηγίες

Α4.9 Αίτηση Συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Άρσης Βαρών Γ' Κατηγορίας Αθήνας, Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας, Ιατρική Βεβαίωση, Υπεύθυνη Δήλωση, Οδηγίες

Α4.10 Αίτηση Συμμετοχής για Σχολή Προπονητών Άρσης Βαρών Γ' Κατηγορίας Θεσσαλονίκης, Βεβαίωση Αθλητικής ΕμπειρίαςΙατρική ΒεβαίωσηΥπεύθυνη ΔήλωσηΟδηγίες

A4.11 Αίτηση Συμμετοχής για Σχολή Προπονητών TAEKWONDO (ITF) Γ΄ Κατηγορίας Αθήνας, Βεβαίωση Αθλητικής ΕμπειρίαςΙατρική ΒεβαίωσηΥπεύθυνη ΔήλωσηΟδηγίες

 

Α5. Μητρώο Εκπαιδευτών Σχολών Προπονητών

   Α5.1 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

   Α5.2 Έντυπο Αίτησης

   Α5.3 Εκπαιδευτές ανά Γνωστικό Αντικείμενο

 

Α6. Προγράμματα Σπουδών Σχολών Προπονητών

   Α6.1 ......

   Α6.2 ........

 

Α7. Αποτελέσματα Εξετάσεων Σχολών Προπονητών

   Α7.1 ....

   Α7.2 ......

 

Α8. Αρχείο Αποφάσεων Ίδρυσης Σχολών Προπονητών

   Α8.1 Αρχείο Σχολών Προπονητών του 2014

   A8.2 Αρχείο Σχολών Προπονητών του 2013

 

Α9. Πίνακες εισακτέων και ημερομηνίες ενάρξεων μαθημάτων

  Α9.1 Εισακτέοι σχολής προπονητών σκοποβολής Γ' κατηγορίας Αθήνα 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Β1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών για απόφοιτους Σ.Ε.Φ.Α.Α. και σχολών προπονητών Γ.Γ.Α. 

    - πρόσθετα απαιτείται: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

    - Για το παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo

 

Β2. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών Αποφοίτων Πανεπιστημίου Εξωτερικού 

     - πρόσθετα απαιτείται: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

    - Για το παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo

 

Β3. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών για Απόφοιτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής

   Για το δεύτερο στάδιο πρόσθετα απαιτούνται:

   α) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

   β) απολυτήριο λυκείου

   γ) άδεια ταχύπλοου σκάφους μόνο για απόφοιτους σχολών προπονητών θαλάσσιου σκι

   - Για το παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo

* Προσοχή: στα ιατρικά δικαιολογητικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και όχι η αποστολή της ακτινογραφίας  

 

Β4. Σχετική Νομοθεσία

  B4.1 Νόμος 2725/99 (άρθρο 31 και 136. παρ.5)

  Β4.2 Νόμος 3919/2011

  Β4.3 ΚΥΑ 8639/10.04.2013

 

Γ. ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ 

* Μετά την 28/05/2013 ο αριθμός και η ημερομηνία αδείας έχουν αντικατασταθεί από τον αριθμό και ημερομηνία υποβολής αίτησης στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

** Ονόματα προπονητών TAEKWONDO και προπονητών ΕΓΟ εμπεριέχονται και στη κατάσταση προπονητών ΣΕΓΑΣ.
Επεξήγηση:Μέχρι την αναγνώριση αυτοτελών ομοσπονδιών TAEKWONDO και ΕΓΟ τα αθλήματα τα καλλιεργούσε ο ΣΕΓΑΣ.

ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΚΟΛΦ ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ ΙΠΠΑΣΙΑ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΚΑΡΑΤΕ KICK BOXING
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΠΟΛΟ-ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΚΡΙΚΕΤ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΛΗ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΣΚΑΚΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΣΟΦΤ ΜΠΩΛ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΣΕΓΑΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ITF ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ WTF
TZOYNTO ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ
ΧΟΚΕΫ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  ΕΑΟΜ ΑμεΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου