Θεσμικό Πλαίσιο Πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις

 

Θεσμικό Πλαίσιο Πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις