Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού συνεστήθη με το άρθρο 77 του νόμου 2725/1999, ως ισχύει.
Συγκροτείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να είναι ανώτατος ή ανώτερος εν συντάξει δικαστικός λειτουργός, και εξι (6) μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές.
Η Επιτροπή λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού ως προς τα διοικητικά θέματα.


Έχει ποικίλες αρμοδιότητες προσδιορισμένες κυρίως από το άρθρο 77 του άνω νόμου αλλά και από άλλες διατάξεις κατεσπαρμένες σε διάφορα νομοθετήματα. Συγκεκριμένα διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α.
Ελέγχει τους οικείους συνδέσμους, απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού για συμμετοχή στο πρωτάθλημα, επιβάλλει πρόστιμα και διατάσσει όπου απαιτείται καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του βασικού αθλητικού νόμου, παρέχει διάφορες γνωμοδοτήσεις και αποφασίζει, μετ’έλεγχο τηρήσεως των νόμιμων προϋποθέσεων, ποιες ομάδες αθλητικών διοργανώσεων πρέπει να μετέχουν στο παίγνιο στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης.
Επίσης ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων παραμονής των Π.Α.Ε, Κ.Α.Ε, Τ.Α.Α. και των Αθλητικών Σωματείων στη θεσπισθείσα από ειδικό νόμο ευνοϊκή ρύθμιση των προς το Δημόσιο τελεσιδίκων αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ οφειλών των, την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων πόθεν έσχες, διαιτητών, μελών Δ.Σ. αθλητικών ανωνύμων εταιριών κ.α. και επιβάλει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τις νόμιμες κυρώσεις.

 

Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 17.03.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 06.03.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19.02.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 06.02.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 27.01.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 16.01.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 10.01.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19.12.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12.12.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05.12.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29.11.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 21.11.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 17.10.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 04.10.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 27.09.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 26.09.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 24.09.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12.09.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05.09.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 22.08.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12.08.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 16.05.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 09.05.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 18.04.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 11.04.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28.03.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 21.03.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 14.03.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 07.03.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 21.02.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 01.11.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 25.10.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19.10.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 18.10.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 11.10.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 04.10.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 27.09.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 20.09.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 13.09.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 06.09.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 24.08.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 22.08.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19.07.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05.07.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 21.06.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 14.06.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31.05.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 17.05.2018

Ανακοινώσεις

end faq

 
</br>
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
213-131-6617
Πρόεδρος Τζουλάκης Νικόλαος 213-131-6130, 6162 213-131-6617
  
 Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Ζαφειροπούλου Αντωνία 213-131-6082

213-131-6617

gpigos
Γιωτόπουλος Χαράλαμπος 213-131-6446 213-131-6617 cgiotopoulos
Λεοντίτση Παναγιώτα 213-131-6105 213-131-6617 pleontitsi
Μπίνιου Ευγενία
213-131-6132
213-131-6617 empiniou
Τριανταφύλλου Δήμητρα 213-131-6130 213-131-6617 dtriantafillou