ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)  περιόδου 2018-2019

Αίτηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας σε ΕΙΟ - ΕΦΟΑ  - ΓΓΑ     ( για ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ )

Αίτηση Διορισμού Διακριθέντος Αθλητού στο Δημόσιο Τομέα

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη Στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Αυτών που Υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) έτους 2017-2018

Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου