ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

!!!!!!!!!!!!«ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TH ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»!!!!!!!!

 

Δικαιολογητικά για την χορήγηση Αθλητικής αναγνώρισης

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΕΝΩΣΕΙΣ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Α1 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α2 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Α3 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙOY

Α4 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α5 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Α6 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Α7 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

A8 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α9 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Αθλητικά σωματεία, ανά περιφέρεια, τα οποία επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους

 

 

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 

 


 

end faq