ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τηλεφωνικό κέντρο: 213 131 6000

Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρετούντων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού   (εδώ pdf)

e-αιτήσεις - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - e-αιτήσεις