Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 45ΒΝΧ-3Ρ8 από τον ιστότοπο "Διαύγεια").