Μεταφορά ημερομηνίας έναρξης της Σχολής Προπονητών TAE KWON-DO-ITF Γ' κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σχολή Προπονητών TAE KWON DOITF Γ΄Κατηγορίας

 

Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών TAE KWON DO - ITF Γ’ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη (Πρακτικό 1η συνεδρίασης 26.6.2014) και προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και επεξεργασίας των αιτήσεων τους, η ημερομηνία έναρξης της Σχολής μεταφέρεται στις 18 Ιουλίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, τα ειδικά προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Υπουργική Απόφαση 17012/6.6.2014 (ΑΔΑ: ΩΚΑΣΓ-Σ1Ω), ΦΕΚ 1622/Β/19.6.2014

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

       Σκαμάγκη Αναστασία