ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΤΗΤΙΚΩΝ για την «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2015-2016» έως  29/05/2015.