Thu06082020

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20306/07/09/2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού Κυριακής Γιαννακίδου, τα δημοσιογραφικά δελτία ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους έχουν ισχύ μίας αγωνιστικής περιόδου. Οι ταυτότητες λοιπόν, που έως τώρα κατέχουν οι συνεργάτες σας (περιόδου 2011-2012), δεν ισχύουν πλέον.
     Ειδοποιούνται οι διευθυντές σύνταξης των αθλητικών εφημερίδων και οι προϊστάμενοι των αθλητικών τμημάτων, των πολιτικών εφημερίδων, των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, να στείλουν στο γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Α. (Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23) πίνακα με τα ονόματα των συνεργατών στους οποίους επιθυμούν να εκδοθεί δελτίο για την είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τους.
     Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των δελτίων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012. Εξαιρούνται της προαναφερθείσας ημερομηνίας μόνο ΜΜΕ που θα δημιουργούνται μετά την ημερομηνία αυτή. 
     Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΓΓΑ και το υπ’ αριθμ. 82/16/07/2012 έγγραφο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ), ο αριθμός των δελτίων ελευθέρας εισόδου των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στους αγωνιστικούς χώρους για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013, καθορίζεται ως εξής:
   Θέσεις δημοσιογραφικές (χρώμα λευκό με κίτρινη διαγράμμιση).

1. Ημερήσιες Αθλητικές Εφημερίδες Αθηνών & Θεσσαλονίκης, 3 δελτία.
2. Ημερήσιες Αθλητικές Εφημερίδες Επαρχίας, 1 δελτίο.
3. Ημερήσιες πρωινές και απογευματινές πολιτικές εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 1 δελτίο.
4. Τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας εμβέλειας, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αθλητικού τμήματος, με προϊστάμενο επαγγελματία αθλητικό συντάκτη, 1 δελτίο.
5. Τηλεοπτικοί σταθμοί τοπικής εμβέλειας, 1 δελτίο.
6. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΑ ΣΠΟΡ, 2 δελτία.
7. Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 2 δελτία.
8. Ιδιωτικοί Αθλητικοί ραδιοσταθμοί, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
επικεφαλής επαγγελματία δημοσιογράφο, 2 δελτία
9. Δημοτικοί και ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί, με την προϋπόθεση ύπαρξης
          αθλητικού τμήματος, 1 δελτίο.
10. Ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της επαρχίας, 1 δελτίο.
11. Αθλητικές ιστοσελίδες (sites), με την προϋπόθεση ότι έχουν  
επαγγελματία αθλητικό συντάκτη επικεφαλής, έως 2 δελτία.
12. Πολιτικές ιστοσελίδες (sites), που έχουν αθλητικό τμήμα, 1 δελτίο.
     13.   Σε αμιγώς εβδομαδιαίες εκδόσεις πανελλήνιας κυκλοφορίας  
              Αθλητικές και πολιτικές, που διαθέτουν αθλητικό τμήμα, 1 δελτίο.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο επικεφαλής να είναι μέλος του ΠΣΑΤ.
     Αιτήσεις των ΜΜΕ για την έκδοση ταυτοτήτων θα υποβάλλονται έως και 31-10-2012. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν συντρέχει για ΜΜΕ που θα ιδρυθούν μετά την ως άνω προθεσμία.                                                   
     Τα αιτήματα των ΜΜΕ (εφημερίδες πολιτικές –Αθλητικές, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό), όπως και των μέσων της περιφέρειας, για έκδοση ταυτοτήτων ελευθέρας εισόδου των δημοσιογράφων στους αθλητικούς χώρους που κατατίθενται στο Γραφείο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού θα ελέγχονται και θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του Δ.Σ. του ΠΣΑΤ. Α’ Αντιπρόεδρο, Αντώνη Αντωνόπουλο.
     Τα δελτία για τους εκπροσώπους του τύπου έχουν ετήσια ισχύ και θα εκδίδονται κάθε χρόνο μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Όσοι δικαιούνται δελτίο ελευθέρας εισόδου, πρέπει να προσκομίσουν στη Γ.Γ.Α., α) σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, για την πιστοποίηση της ιδιότητάς τους και  β) μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του δικαιούχου.
     Δελτία ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εκδίδονται και υπογράφονται από τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού. Σε περίπτωση παραίτησης, αντικατάστασης, αφαίρεσης της φίλαθλης ιδιότητας του προσώπου στο οποίο εκδόθηκε το δελτίο, με φροντίδα του αρμοδίου φορέα (εφημερίδας, ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού κ.λπ.), αυτό πρέπει να επιστρέφεται στη Γ.Γ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα εκδίδεται δελτίο στο όνομα του αντικαταστάτη, όπου αυτός προβλέπεται. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου από δικαιούχο και προκειμένου να εκδοθεί νέο, απαραίτητη είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, με την οποία δηλώνεται η απώλεια.
     Τυχόν απαγόρευση της εισόδου σε αθλητικό χώρο κατά παράβαση της παρούσας αποφάσεως σε κάτοχο δελτίου ελευθέρας εισόδου, τιμωρείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 54 του Ν.2725/1999 με τις εξής κυρώσεις:
1. Διακοπή για το γηπεδούχο σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. της    επιχορήγησης από τη Γ.Γ.Α. ή ποσοστού αυτής του τυχόν λαμβανομένου ποσοστού από την Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε., κατά το  σύνολο ή μέρος του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Για τις ανωτέρω κυρώσεις αποφασίζει η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού με ειδική απόφασή της.
2. Άρση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε περίπτωση   επανειλημμένης παραβίασης της παρούσας.
  
     Στα πρωταθλήματα SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2012-2013 επιτρέπεται η είσοδος μόνο για τους κατόχους καρτών ελευθέρας, χρώματος λευκό με κίτρινη διαγράμμιση, σε συγκεκριμένο αριθμό, κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας της Γ.Γ.Α. με τη διοργανώτρια αρχή.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου