Ο Γ. Ανδριανός ζητά ενημέρωση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επείγουσα επιστολή που απηύθυνε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός στους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας, ζητά ενημέρωση ως προς το ποιες διοικήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση απέστειλαν, ως όφειλαν, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου κατάσταση σχετική με τις εκκρεμότητες τους, όπως ρητά ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/28688-9-9-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την αδειοδότηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων μέχρι τις 8/2/2015.

Υπενθυμίζεται ότι οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση ή οι φορείς στους οποίους αυτές ανήκουν, υποχρεούνται ακόμη να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 έκθεση προόδου στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφορικά με τις γενόμενες εργασίες.