Αποφάσεις ΕΕΑ - Συνεδρίαση 16/2/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:                                

1.Αίτηση του αθλητή Νικολάου Ρουμελιώτη περί αφαίρεσης βαθμών του ΤΑΠ ΑΡΗΣ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ

2.Αίτηση του αθλητή Goran Ivankovic περί αφαίρεσης βαθμών του ΤΑΠ Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ.
ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

3. Συμπλήρωση εγγυητικής επιστολής από την ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

4. Κατάθεση ασφαλιστικής ενημερότητας από την ΚΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

     5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
     (α)  Άδειες 69Α
     -     ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ
     Παπαδόπουλος Κων/νος 32%
 Στούμπου Σταυρούλα 19,78%                  
 Χιονίσης Γεώργιος  27,70%
     ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 27-2-15
                                                    
Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 27-2-2015 και ώρα 12.00