Συνάντηση Γ. Βασιλειάδη με Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαβούλευσης του σχεδίου νόμου με τίτλο «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις», ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Κατά τη συνάντηση, ο ΠΣΦ αναγνώρισε τη θετική κατεύθυνση στην οποία κινείται το σχέδιο νόμου και εξέφρασε τις παρατηρήσεις του επί της διάταξης της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 74 του άνω σχεδίου νόμου, καθώς και επί της απόφασης – ψηφίσματος του Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών.
Ο Υφυπουργός διευκρίνισε ότι πάγια  θέση της Κυβέρνησης είναι οι υπηρεσίες μάλαξης, φυσιοθεραπείας και κινησιοθεραπείας να παρέχονται μόνο από εγγεγραμμένα μέλη του ΠΣΦ και ότι η επίμαχη ως άνω διάταξη εντάσσεται στην προσπάθεια να τεθεί ένα τέλος στο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης παροχής τέτοιων υπηρεσιών από μη πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές που παρατηρείται σε χώρους άθλησης και άσκησης.
Ύστερα από γόνιμο κι εποικοδομητικό διάλογο, ο Υφυπουργός και το Προεδρείο του ΠΣΦ συμφώνησαν να μη συμπεριληφθεί η επίμαχη ως άνω διάταξη στο σχέδιο νόμου και οι δυο πλευρές να συνεργαστούν στενά στο προσεχές διάστημα  και με το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό την ανεύρεση πρακτικών λύσεων για την πάταξη φαινομένων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και σωματική ακεραιότητα αθλητών και αθλούμενων.