Ακόμη 23 αθλητικά έργα στο ΠΔΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου  2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται η  υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΑ  στο πλαίσιο της αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.  
Για το λόγο αυτό, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΓΑ, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενέκρινε την ένταξη 23 ακόμη αθλητικών έργων στο Π.Δ.Ε. της ΓΓΑ, συνολικού προϋπολογισμού 3.298.605,31 ευρώ, μεταξύ αυτών, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου και σε αθλητικές υποδομές του Δήμου Χίου. 
Με την παραπάνω απόφαση ο συνολικός αριθμός αθλητικών έργων σε δεκάδες Δήμους της χώρας ανέρχεται για το 2018 στα 108.
 
Ο Α .Δ.Α. της σχετικής απόφασης είναι: ΩΗΗΘ465ΧΙ8-ΒΧΒ