Αποφάσεις ΕΕΑ - Συνεδρίαση 16/5/2019

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162, fax :213.131.6617

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(16.05.19 ώρα 15:30)

1. Αίτηση της εταιρείας «ARETE EUROPE SPORTS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΚΟΡΟΙΒΟΣ.     
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ                     
    
2. Ακρόαση ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑ ΠΑΕ ενόψει του άρθρου 77Α παρ.6 του ν.2725/1999 και της παραβίασης της διάταξης του άρθρου 78 παρ.1 του ν.2725/1999.                  
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€
 
3. Ακρόαση ΚΑΕ ΑΕΚ κατ΄άρθρο 78 παρ.1 του ν.2725/1999. 
Κλήση σε ακρόαση κατ΄άρθρο 77Α παρ.6 του ν.2725/99               
 
4. Ακρόαση ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατ΄άρθρο 78 παρ.1 του ν.2725/1999.  
Κλήση σε ακρόαση κατ΄άρθρο 77Α παρ.6 του ν.2725/99
 
5. Άδειες 69Α
α) ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   
AXELZONE LTD    (82,91%)    
ΧΟΡΗΓΕΙ
 
β) ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 2017   
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    (90%)  
ΧΟΡΗΓΕΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Ζώης