Αποφάσεις Ε.Ε.Α. - Συνεδρίαση 16-10-20

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(άρθρο 77 Ν. 2725199 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162 fax :213.131.6617
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(16.10.20 ώρα 12:00)
                   1. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στην κάτωθι ΚΑΕ 
                  ΚΑΕ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Τζουλάκης