Αποφάσεις ΕΕΑ - Συνεδρίαση 12-01-21

             
               ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       fax :213.131.6617 
 
                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                              (12.01.21 ώρα 13:00)      
 
 
1. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στην κάτωθι ΠΑΕ:
   ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891
 
2. Αίτηση αλλαγής έδρας ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.
    ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η αλλαγή έδρας
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
   Νικόλαος Τζουλάκης