Fri02062023

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της Κωπηλασίας για το 2010.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της Κωπηλασίας για το 2010.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της Κωπηλασίας για το 2010.


 

Αγαπητοί κύριοι,

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί από τις δημόσιες ανακοινώσεις μας και τις επανειλημμένες συναντήσεις εργασίας με την Ομοσπονδία σας, η Κωπηλασία έχει ενταχθεί στην κατηγορία των αθλημάτων Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας.

Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει την Κωπηλασία σε βάθος. Η Κωπηλασία το αξίζει, όχι μόνο για τις επιτυχίες της, αλλά και γιατί είναι ένα από τα πρώτα αθλήματα της σύγχρονης Ελλάδας, γιατί είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο ελληνικό κλίμα, το περιβάλλον και την νοοτροπία του λαού μας, γιατί συγκεντρώνει εν γένει όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί.

Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει στο παρόν και στο μέλλον ο υπεύθυνος σύμβουλος της Πολιτείας στα θέματα της Κωπηλασίας, να συμβάλει στις αποφάσεις της και στους επιμέρους σχεδιασμούς της, σε όλα τα θέματα που αφορούν το άθλημα, την ανάπτυξή του, τις υποδομές του, την προοπτική νέων διακρίσεων, αλλά και δομών που καλλιεργούν τον λαϊκό αθλητισμό και την δια βίου άθληση. Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει ο φυσικός πρώτος πυλώνας για την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων.

Με τις παραπάνω παραμέτρους, σας παρακαλούμε να εκπονήσετε και να συζητήσετε μαζί μας πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Κωπηλασίας. Καταλήγοντας σε ένα πενταετές πρόγραμμα με ρεαλιστικές δράσεις, στις υπάρχουσες δυνατότητες, εκτιμούμε ότι θα δώσουμε από κοινού ώθηση στην λαϊκότητα και την δημοφιλία του αθλήματος και σε μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτές που η Κωπηλασία έχει ήδη προσφέρει στην χώρα.

Έχουμε σημειώσει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ποιότητα της συνεργασίας μας, για όλες τις πτυχές του αθλήματος και την κατανόηση που δείξατε στο θέμα των αθλητών. Θα είμαστε στην διάθεσή σας ουσιαστικά και πρακτικά για κάθε θέμα που σας απασχολεί, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μας. Μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι από την σκοπιά της Πολιτείας, η ανάπτυξη της Κωπηλασίας, οι υποδομές της, η σχέση του αθλήματος με το ελληνικό υδάτινο περιβάλλον, μας οδηγούν να θεωρούμε την Κωπηλασία και το Κανόε - Καγιάκ αθλήματα που απαιτούν ενιαία στρατηγική και αναπτυξιακή αντίληψη. Ανεξάρτητα από την αυτονομία των Ομοσπονδιών των παραπάνω αθλημάτων, η Ελληνική Πολιτεία θα καλωσόριζε την υποβολή ενός κοινού αναπτυξιακού σχεδίου, αν και εσείς θεωρούσατε κάτι τέτοιο στο παρόν στάδιο χρήσιμο. Πρέπει όμως να καταστήσουμε σαφές ότι εμείς στον σχεδιασμό μας θεωρούμε τα παραπάνω αθλήματα μέρος ενός θαυμάσιου υποσυνόλου του ελληνικού αθλητισμού.
Είναι προφανές, πως για την επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείται ορθολογική, διαφανής και απολύτως σύννομη και παραγωγική διαχείριση των κρατικών πόρων, δηλαδή των χρημάτων, που διαθέτει με κόπο και ιδρώτα ο Έλληνας Πολίτης. Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση και σας παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν σας τις παραμέτρους αυτές με εξειδίκευση και ιδιαίτερη αυστηρότητα στους δύσκολους καιρούς που περνάει η Ελλάδα. Από τα στοιχεία που μας έχετε δώσει πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε εκτιμήσει ιδιαιτέρως τις τοποθετήσεις σας και την στάση σας στα ζητήματα αυτά.
Μέσα στα παραπάνω πλαίσια σας γνωστοποιούμε τα εξής:

α) Με βάση τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού , η έγκριση της χρηματοδότησης της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας για το 2010 ανέρχεται στο ποσό των 1.320.000€ (ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ) και θα καταβληθεί σταδιακά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους.

Στις 30 Ιουλίου 2010 η Ομοσπονδία σας, θα πρέπει να μας υποβάλλει ουσιαστικό εξαμηνιαίο απολογισμό της δραστηριότητάς της και παραστατικά στοιχεία για τις δαπάνες της. Ο οριστικός ετήσιος απολογισμός και τα παραστατικά στοιχεία, ουσιαστικός και οικονομικός, θα πρέπει να υποβληθεί στην ΓΓΑ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011.

β) Η οροφή της χρηματοδότησης της Κωπηλασίας για το 2010 μπορεί να ανέλθει, με στοχευμένες αθλητικές δράσεις, στο ποσό των 2.000.000€ (δύο εκατομμύρια ευρώ), αν αποδώσουν, όπως εκτιμούμε γενικές αναδιαρθρωτικές ενέργειες της ΓΓΑ σε διαφόρους τομείς. Τονίζουμε ιδιαίτερα, ότι οι δράσεις αυτές, πρέπει να συμφωνούνται και να εγκρίνονται εκ των προτέρων από την ΓΓΑ.

γ) Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2010, η ΓΓΑ θα αποτιμήσει σε χρήμα τις διάφορες έμμεσες χρηματοδοτήσεις της Κωπηλασίας από το Κράτος, ώστε να έχει τόσο η ίδια, όσο και οι Πολίτες, την ακριβή εικόνα της κρατικής ενίσχυσης του αθλήματος.

δ) Επισημαίνουμε ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν κατ' ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας τερματίζεται.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στα όσα έχουμε δημοσίως δηλώσει προς όλες τις Ομοσπονδίες σχετικώς με την εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης, την ανάγκη προέγκρισης κάθε διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από την ΓΓΑ και την αποφυγή αναμορφώσεων των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα από αναπτυξιακές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, την ανάγκη λιτότητας, που πρέπει να διαπνέει όλη την δημόσια διοίκηση και την περιστολή περιττών δαπανών.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας και σας ευχόμαστε για το 2010 καλή και παραγωγική χρονιά.


Με εκτίμηση,


Πάνος Μπιτσαξής
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού


 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom banner

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ