Thu03122020

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγησή της, για το 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγησή της, για το 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγησή της, για το 2010:
Το Σκάκι εντάχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού στην κατηγορία των Κρατικώς Ενισχυομένων Αθλημάτων. Η επιλογή αυτή ήταν δύσκολη για την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δεν κρύβουμε ότι σε διαφόρους αθλητικούς κύκλους είχε ισχυρό αντίλογο με θεμελιώδες επιχείρημα, ότι το Σκάκι δεν μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του αθλητισμού, τουλάχιστον στην κλασική της οριοθέτηση. Κατά την άποψη αυτή τα πνευματικά αθλήματα είναι εκτός του πεδίου ευθύνης της ΓΓΑ και επομένως εκτός κρατικής χρηματοδότησης. Καταλήξαμε και υιοθετήσαμε άλλη άποψη, αποφεύγοντας να εμπλακούμε σε τεχνικούς ορισμούς του αθλητισμού, όχι λόγω της μέχρι σήμερα πεπατημένης, αλλά γιατί γνωρίζουμε την ευρύτατη διάδοση του πνευματικού αυτού αθλήματος στην χώρα μας, τη σημασία του στην ανάπτυξη της ανθρώπινης ευφυΐας, ιδιαίτερα στις νεανικές και παιδικές ηλικίες, αλλά και την διείσδυση της πνευματικής αυτής άθλησης σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικίες.
Σημειώνουμε τις προτάσεις σας για το Σπίτι του Σκακιού, καθώς και το ενδιαφέρον σας για την είσοδο του Σκακιού στον χώρο του Σχολικού Αθλητισμού. Η ένταξη του Σκακιού στην κατηγορία των Κρατικώς Ενισχυομένων Αθλημάτων σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει ότι το πνευματικό αυτό άθλημα έχει επαρκή διάδοση, ώστε να ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, πρέπει όμως να στηριχθεί πρώτα και κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η Πολιτεία, δυστυχώς, δεν έχει την δυνατότητα να συντηρεί στην ολότητά της την πνευματική-αθλητική αυτή δράση, προτίθεται όμως, να την ενισχύει με τακτική επιχορήγηση στο μέτρο των δυνατοτήτων της.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η επιχορήγηση για το 2010 του Σκακιού ανέρχεται στο ποσό των 450.000€ (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ). Η επιχορήγηση αυτή θα καταβληθεί σταδιακά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές αρχές του Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους.
Επισημαίνουμε ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών, που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν κατ’ ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας τερματίζεται.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στα όσα έχουμε δημοσίως δηλώσει προς όλες τις Ομοσπονδίες σχετικώς με την εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης, την ανάγκη προέγκρισης κάθε διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από τη ΓΓΑ και την αποφυγή αναμορφώσεων των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα από αναπτυξιακές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, την ανάγκη λιτότητας, που πρέπει να διαπνέει όλη την δημόσια διοίκηση και την περιστολή περιττών δαπανών. Ειδικά ως προς το θέμα της εκκαθάρισης της σωματειακής βάσης, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές, ότι η πλήρης εκκαθάριση του μητρώου των σωματείων, αποτελεί προϋπόθεση για την επανάληψη της χρηματοδότησης του σωματειακού αθλητισμού. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας και σας ευχόμαστε για το 2010 καλή και παραγωγική χρονιά.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

OPEN DATA

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

unesco-observatory

bottom banner

aigides GGA

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ