Επιχορηγήσεις της Ε’ κατηγορίας αθλημάτων για το 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώνει τις επιχορηγήσεις για το 2011 της  Ε’ κατηγορίας αθλημάτων του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, δηλαδή των Αθλημάτων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας με Αθλητική Αναγνώριση. Οι επιχορηγήσεις στην κατηγορία αυτή αφορούν μόνον την μισθοδοσία των υπαλλήλων των αντιστοίχων Ομοσπονδιών και τις εργοδοτικές τους εισφορές.

 

 

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

2007

2008

2009

2010

2011

1

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ + ΑΛΙΕΙΑ

250.000 €

200.000 €

190.000 €

104.500 €

91.850 €

2

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

65.000 €

65.000 €

- €

17.500 €

16.830 €

3

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ

- €

- €

240.000 €

42.800 €

38.650 €

4

ΜΠΡΙΤΖ

75.000 €

75.000 €

75.000 €

115.500 €

114.500 €

5

ΡΑΓΚΜΠΥ

250.000 €

200.000 €

190.000 €

15.800 €

13.900 €

6

ΣΟΦΤΜΠΟΛ

250.000 €

250.000 €

230.000 €

89.500 €

99.910 €

7

ΑΟΤΕ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

65.000 €

65.000 €

10.000 €

13.000 €

12.070 €

8

ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

45.000 €

45.000 €

45.000 €

14.500 €

- €

9

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

65.000 €

65.000 €

65.000 €

- €

- €

10

ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ

65.000 €

26.000 €

26.000 €

- €

- €

11

ΚΕΡΛΙΝΓΚ

60.000 €

60.000 €

13.000 €

- €

- €

12

ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ, ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ

40.000 €

40.000 €

40.000 €

- €

- €

13

ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

65.000 €

75.000 €

75.000 €

- €

- €

14

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ

65.000 €

50.000 €

50.000 €

- €

- €

15

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

20.000 €

30.000 €

30.000 €

- €

- €

 

ΣΥΝΟΛΟ

955.000 €

855.000 €

935.000 €

398.600 €

387.710 €

Εντός του έτους και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης σε άλλες θέσεις του πλεονάζοντος προσωπικού των ως άνω Ομοσπονδιών.