ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ASPIRE

ASPIRE

BEACTIVE

BEACTIVE

ERASMUS+

ERASMUS+

HEPA

HEPA

EOSE

EOSE     Συνεργασία με τον EOSE    Ενημέρωση – Δελτίου Τύπου    Press release

CHANGE

CHANGE        ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ESSA

ESSA-SPORT     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ESSA

EDU-PACT

Introduction EDUPACT Project HM  Greek        Introduction EDUPACT Project  HM      EduPact_English

end fag

 

Β. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παιδί και παιχνίδι για όλους

Παιδί και Παιχνίδι για Όλους

end faq

Γ, ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

* ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

* UN Global Programme on Security of Major Sporting Events and Promotion of Sport and its Values as a Tool to prevent Violent Extremism

* UN Global Programme on Security of Major Sporting Events and Promotion of Sport and its Values as a Tool to prevent Violent Extremism (doc) 

* Guide_PVE_Ebook-2

* Concept Note - 21-23 September 2020 UNOCT International Expert Group Meeting on Sport Values PCVE

end faq