ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008, η εκτέλεση του έργου:
«ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ»
(Κωδ. Αρ.: ΔΕ-1086), προϋπολογισμού μελέτης 85.500 € με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 19.665,00€.

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης

Δείτε την Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου