ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ, «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, η εκτέλεση του έργου:
«ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ»
(ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2013ΣΕ01600007), προϋπολογισμού μελέτης 390.243,90 € με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 89.756,10€.

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης (pdf)

Δείτε την Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου (pdf)