ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΑΝΚΙ (ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΑΝΚΙ (ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ»

 

1. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

4. Προϋπολογισμός μελέτης

5. Τεχνική περιγραφή

6. Τιμολόγιο μελέτης

7. Ανακατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα

8. Δίκτυο άρδευσης