Διευκρινήσεις για τον «Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω του ορίου, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών και Λογισμικού Η/Υ, για τις ανάγκες της Γ.Γ.Α.» (αρ. πρωτ. διακήρυξης: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΔΥΥ/ 563883/ 52993/ 35962/5539/638)

Διευκρινήσεις για τον «Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω του ορίου, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Οθονών και Λογισμικού Η/Υ, για τις ανάγκες της Γ.Γ.Α.»(αρ. πρωτ. διακήρυξης: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΔΥΥ/ 563883/ 52993/ 35962/5539/638)