ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. Διακ. 1/2012) «Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος Συμβασιούχων Υπαλλήλων της Γ.Γ.Α. - Λ.Α.Ε.Κ. 2012»

Ανακοινώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος Συμβασιούχων Υπαλλήλων της Γ.Γ.Α. - Λ.Α.Ε.Κ. έτους 2012»

Κατεβάστε την περίληψη του διαγωνισμού .doc

Κατεβάστε τους συνοδευτικούς πίνακες .doc