Κυρ19112017

!!!!! 05/10/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Δ΄) !!!!!

!!!!! ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΠΑγΟ) ΕΤΟΥΣ 2017-2018 !!!!!

!!!!! ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Α. !!!!!

!!!!!..Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου...!!!!!

!!!!!!...ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2016-2018 ΝΕΟ 19.07.2017....!!!!!!!

!!!!!!...ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ.Γ.Α...!!!!!!

!!!!! ΝΕΟ 24/05/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΕ Α.Ε.!!!!!

!!! ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ Γ.Γ.Α. !!!

 !!! ΕΠΕΙΓΟΝ! ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31/07/2017 !!!

Βράβευση του Λοράνς Λεμιέ από τον Γ. Βασιλειάδη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕ...

Αποφάσεις Ε.Ε.Α. - Συνεδρίαση 9/11/2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY(άρθρο 77 Ν. 272...

Ανέγερση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικές Οδηγίες Ανέγερσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

1.0  Έγκριση ως προς τη λειτουργικότητα

Σύμφωνα με: α) Το άρθρο  6, παρ. 1, εδάφιο Α-α,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τεχνικά Στοιχεία Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Στη σελίδα αυτή, το Τμήμα Έρευνας και Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. έχει αναρτήσει όλο το α...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΕΣ

 

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στις σχολές προπονητών, τα δικαιολογητικά αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή και το μητρ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου