Thu23052024

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας την ακόλουθη επιστολή , σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας την ακόλουθη επιστολή , σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας την ακόλουθη επιστολή , σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010. Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί από τις δημόσιες ανακοινώσεις μας και τις επανειλημμένες συναντήσεις εργασίας με την Ομοσπονδία σας, η Χειροσφαίριση έχει ενταχθεί στην κατηγορία των αθλημάτων Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας. Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει το Χάντμπολ σε βάθος.
Η ανάπτυξη του Χάντμπολ ως σήμερα, αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξής του, ιδιαίτερα στην Ελληνική περιφέρεια, είναι πολύ μεγάλες και έχει σοβαρότατα ερείσματα και στον μαζικό αθλητισμό. Η εθνική μας ομάδα με την έκτη θέση που κατέλαβε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, με την εξαιρετική πορεία της φέτος σηματοδοτεί την πρόοδο που έχει γίνει στο άθλημα χάρις στις προσπάθειές σας.
Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει στο παρόν και στο μέλλον ο υπεύθυνος σύμβουλος της Πολιτείας στα θέματα της Χειροσφαίρισης, να συμβάλει στις αποφάσεις της και στους επιμέρους σχεδιασμούς της, σε όλα τα θέματα που αφορούν το άθλημα, την ανάπτυξή του, τις υποδομές του, την προοπτική νέων διακρίσεων, αλλά και δομών που καλλιεργούν τον λαϊκό αθλητισμό και την δια βίου άθληση. Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει ο φυσικός πρώτος πυλώνας για την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων.
Προσβλέπουμε μέσα στα πλαίσια των παραπάνω αναπτυξιακών προσπαθειών σε ένα επιτυχημένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Νέων στην Θεσσαλονίκη, τον προϋπολογισμό του οποίου θα συζητήσουμε μαζί σας μεταξύ των στοχευμένων δράσεων που έχουμε ανακοινώσει. Με τις παραπάνω παραμέτρους, σας παρακαλούμε να εκπονήσετε και να συζητήσετε μαζί μας ένα πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Χάντμπολ. Καταλήγοντας σε ένα πενταετές πρόγραμμα με ρεαλιστικές εδράσεις, στις υπάρχουσες δυνατότητες, εκτιμούμε ότι θα δώσουμε από κοινού ώθηση στην λαϊκότητα και την δημοφιλία του αθλήματος και σε μεγάλες επιτυχίες. Γνωρίζετε ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει στηρίξει το Χάντμπολ σε σημαντικό βαθμό, ενισχύοντας την Ομοσπονδία σας, ενισχύοντας τον Σωματειακό Αθλητισμό με υποδομές, αλλά και με πολλούς άλλους αποτιμώμενους σε χρήμα τρόπους.
Θα συνεχίσει να το πράττει, παρά τις τρομακτικές δυσκολίες και την άστοχη κληροδοσία υποχρεώσεων, την οποία αντιμετωπίζουμε. Γνωρίζουμε πως η Ομοσπονδία σας καλλιεργεί με συστηματικό τρόπο την αξία του ειρηνικού αθλητισμού και ότι θα συνεχίσει να το πράττει σταθερά, ώστε να εξαλειφθούν στο μέλλον μικρές συγκριτικά εστίες έντασης, που σποραδικά παρατηρούνται. Η Ομοσπονδία και η Πολιτεία πρέπει να είναι σύμμαχοι σε όλα τα παραπάνω. Η επαγγελματική πτυχή του αθλήματος δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι επάγγελμα, αλλά πρώτα και κυρίως είναι αθλητισμός. Οι ‘Έλληνες χειροσφαιριστές δίκαια και εύλογα ζητούν και οι πολίτες στηρίζουν αυτή την αξίωση, να μην αποτελεί η παγκοσμιοποίηση, αιτία μετατροπής των πρωταθλημάτων σε ένα πολυεθνικό πάνθεον περαστικών αστεριών, αλλά τα πρωταθλήματα να στηρίζονται πρώτα και κύρια στον καρπό της ανάπτυξης του αθλήματος, τoν Έλληνα χειροσφαιριστή.
Η Πολιτεία, χωρίς να αγνοεί την σύγχρονη πραγματικότητα, θα σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της συνεργασίας μας τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Είναι προφανές πως για την επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείται ορθολογική, διαφανής και απολύτως σύννομη και παραγωγική διαχείριση των κρατικών πόρων, δηλαδή των χρημάτων, που διαθέτει με κόπο και ιδρώτα ο Έλληνας Πολίτης, υπερβαίνοντας πρακτικές του παρελθόντος. Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση και σας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παραμέτρους αυτές με εξειδίκευση και ιδιαίτερη αυστηρότητα στους δύσκολους καιρούς, που περνάει η Ελλάδα.
Μέσα στα παραπάνω πλαίσια σας γνωστοποιούμε τα εξής:
α) Με βάση τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), η έγκριση της επιχορήγησης της ΟΧΕ για το 2010 ανέρχεται στο ποσό των 2.700.000€ (δυο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ) και θα καταβληθεί σταδιακά σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους. Στις 30 Ιουλίου 2010 η Ομοσπονδία σας, θα πρέπει να μας υποβάλλει ουσιαστικό εξαμηνιαίο απολογισμό της δραστηριότητάς της και παραστατικά στοιχεία για τις δαπάνες της. Ο οριστικός ετήσιος απολογισμός, ουσιαστικός και οικονομικός, και τα παραστατικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί στην ΓΓΑ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011.
β) Η οροφή της χρηματοδότησης για το 2010 μπορεί να ανέλθει με στοχευμένες αθλητικές δράσεις στο ποσό των 3.000.000€ (τρία εκατομμύρια ευρώ), αν αποδώσουν, όπως εκτιμούμε γενικές αναδιαρθρωτικές ενέργειες της ΓΓΑ σε διαφόρους τομείς. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούνται εκ των προτέρων από την ΓΓΑ.
γ) Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2010 η ΓΓΑ θα αποτιμήσει σε χρήμα τις διάφορες έμμεσες χρηματοδοτήσεις του Χάντμπολ από το κράτος, ώστε να έχει τόσο η ίδια, όσο και οι Πολίτες την ακριβή εικόνα της κρατικής ενίσχυσης του αθλήματος.
δ) Επισημαίνουμε ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν κατ’ ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας τερματίζεται.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στα όσα έχουμε δημοσίως δηλώσει προς όλες τις Ομοσπονδίες σχετικώς με την εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης, την ανάγκη προέγκρισης κάθε διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από την ΓΓΑ και την αποφυγή αναμορφώσεων των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα από αναπτυξιακές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, την ανάγκη λιτότητας, που πρέπει να διαπνέει όλη την δημόσια διοίκηση και την περιστολή περιττών δαπανών.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας και σας ευχόμαστε για το 2010 καλή και παραγωγική χρονιά.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ