Mon20052024

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης την ακόλουθη επιστολή , σχετικά με την επιχορήγηση της ΕΟΚ, για το 2010.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης την ακόλουθη επιστολή , σχετικά με την επιχορήγηση της ΕΟΚ, για το 2010.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης την ακόλουθη επιστολή , σχετικά με την επιχορήγηση της ΕΟΚ, για το 2010.

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί από τις δημόσιες ανακοινώσεις μας και τις επανειλημμένες συναντήσεις εργασίας με την Ομοσπονδία σας, η Καλαθοσφαίριση έχει ενταχθεί στην κατηγορία των αθλημάτων Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας. 

Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει το Μπάσκετ σε βάθος. Το Μπάσκετ το αξίζει και για τις επιτυχίες, τις οποίες έχει προσφέρει στην χώρα, αλλά πρώτα και κυρίως, λόγω της ευρύτατης διάδοσής του. Ο πολίτης έχει αγκαλιάσει το άθλημα με κάθε τρόπο, ως φίλαθλος, ως αθλητής, ως γονέας. Η ελληνική νεολαία αθλείται στο Μπάσκετ, ως το τελευταίο χωριό της χώρας.

Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει στο παρόν και στο μέλλον ο υπεύθυνος σύμβουλος της Πολιτείας στα θέματα της Καλαθοσφαίρισης, να συμβάλει στις αποφάσεις της και στους επιμέρους σχεδιασμούς της, σε όλα τα θέματα που αφορούν το άθλημα, την ανάπτυξή του, τις υποδομές του, την προοπτική νέων διακρίσεων, αλλά και δομών που καλλιεργούν τον λαϊκό αθλητισμό και την δια βίου άθληση. Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει ο φυσικός πρώτος πυλώνας για την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων.

Με τις παραπάνω παραμέτρους, σας παρακαλούμε να εκπονήσετε και να συζητήσετε μαζί μας ένα πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Μπάσκετ. Καταλήγοντας σε ένα πενταετές πρόγραμμα με ρεαλιστικές εδράσεις, στις υπάρχουσες δυνατότητες, εκτιμούμε ότι θα δώσουμε από κοινού ώθηση στην λαϊκότητα και την δημοφιλία του αθλήματος και σε μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτές που το Μπάσκετ έχει ήδη προσφέρει στην χώρα.

Γνωρίζετε ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει στηρίξει το Μπάσκετ σε σημαντικό βαθμό. Ενισχύοντας την Ομοσπονδία σας, ενισχύοντας τον Σωματειακό Αθλητισμό με υποδομές, αλλά και με πολλούς άλλους αποτιμώμενους σε χρήμα τρόπους. Θα συνεχίσει να το πράττει, παρά τις τρομακτικές δυσκολίες και την άστοχη κληροδοσία υποχρεώσεων, την οποία αντιμετωπίζουμε. Είναι όμως προφανές πως η συνέχιση της πορείας αυτής απαιτεί, τόσο από την πλευρά της Πολιτείας, όσο και από την δική σας, την συστηματική πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό. Έχουμε σημειώσει με μεγάλη ικανοποίηση τις προσπάθειές σας προς αυτήν την κατεύθυνση και σας παρακαλούμε να την συνεχίσετε σε στενή συνεργασία μαζί μας. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας, ότι περιστατικά βίας στα γήπεδα του Μπάσκετ γίνονται δυστυχώς όλο και συχνότερα και είναι σε κάποιο βαθμό μεταφερόμενα από το ποδόσφαιρο, αλλά και σε κάποιο βαθμό αναπτύσσονται αυτοδυνάμως στο πλαίσιο ή στις παρυφές κάποιων συλλόγων. Παρατηρούμε με προσοχή τις εξελίξεις των φαινομένων αυτών και σημειώνουμε με ευθύτητα ότι η Ελληνική Πολιτεία θα συνδέει πάντα την πολιτική ενίσχυσης ενός αθλήματος με την καταπολέμηση της βίας και την καλλιέργεια του ειρηνικού αθλητισμού. Η πόρτα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα είναι πάντα ανοιχτή για να συνεργαζόμαστε, εκτός από τα άλλα ζητήματα και σε αυτό. Είναι επίσης προφανές πως η ανάπτυξη του αθλήματος προϋποθέτει και την ηρεμία των πρωταθλημάτων. Σημειώνουμε την ικανοποίησή μας για την συνεργασία μας στο θέμα αυτό, που απέδωσε καρπούς, παρά τις αρχικές δυσκολίες. Θα είμαστε πάντα στην διάθεσή σας και γι’ αυτόν τον σκοπό. Η πολιτική της Ομοσπονδίας σας στην καλλιέργεια του αθλήματος και στην βαθιά ανάπτυξή του είναι ήδη πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να συνεχίζεται και να εμπλουτίζεται.

Η Ομοσπονδία και η Πολιτεία πρέπει να είναι σύμμαχοι σε όλα τα παραπάνω. Η επαγγελματική πτυχή του Μπάσκετ και το επιχειρηματικό κομμάτι του αθλήματος, δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι επάγγελμα, αλλά πρώτα και κυρίως είναι αθλητισμός. Οι έλληνες καλαθοσφαιριστές δίκαια και εύλογα ζητούν και οι πολίτες στηρίζουν αυτή την αξίωση, να μην αποτελεί η παγκοσμιοποίηση, αιτία μετατροπής των πρωταθλημάτων σε ένα πολυεθνικό πάνθεον περαστικών αστεριών, αλλά τα πρωταθλήματα να στηρίζονται πρώτα και κύρια στον καρπό της ανάπτυξης του αθλήματος τoν Έλληνα καλαθοσφαιριστή. Η Πολιτεία, χωρίς να αγνοεί την σύγχρονη πραγματικότητα, θα σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της συνεργασίας μας τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, που απασχολεί όχι μόνο τους καλαθοσφαιριστές, αλλά και τους φιλάθλους. Γνωρίζουμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας σας και στο θέμα αυτό και την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων στο επαγγελματικό κομμάτι του αθλήματος.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείται  ορθολογική, διαφανής και απολύτως σύννομη και παραγωγική διαχείριση των κρατικών πόρων, δηλαδή των χρημάτων, που διαθέτει με κόπο και ιδρώτα ο Έλληνας Πολίτης. Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση και σας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παραμέτρους αυτές με εξειδίκευση και ιδιαίτερη αυστηρότητα στους δύσκολους καιρούς, που περνάει η Ελλάδα.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια σας γνωστοποιούμε τα εξής:

α) Με βάση τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), η έγκριση της επιχορήγησης της ΕΟΚ για το 2010 ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000€ (πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) και θα καταβληθεί σταδιακά σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους.

Στις 30 Ιουλίου 2010 η Ομοσπονδία σας, θα πρέπει να μας υποβάλλει ουσιαστικό εξαμηνιαίο απολογισμό της δραστηριότητάς της και παραστατικά στοιχεία για τις δαπάνες της. Ο οριστικός ετήσιος απολογισμός, ουσιαστικός και οικονομικός, και τα παραστατικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί στην ΓΓΑ εντός του πρώτου μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011.

β) Η οροφή της χρηματοδότησης για το 2010 μπορεί να ανέλθει με στοχευμένες αθλητικές δράσεις στο ποσό των 6.100.000€ (έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ), αν αποδώσουν, όπως εκτιμούμε γενικές αναδιαρθρωτικές ενέργειες της ΓΓΑ σε διαφόρους τομείς. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούνται εκ των προτέρων από την ΓΓΑ.

γ) Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2010 η ΓΓΑ θα αποτιμήσει σε χρήμα τις διάφορες έμμεσες χρηματοδοτήσεις του Μπάσκετ από το κράτος, ώστε να έχει τόσο η ίδια, όσο και οι Πολίτες την ακριβή εικόνα της κρατικής ενίσχυσης του αθλήματος.

δ) Επισημαίνουμε ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν κατ’ ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας τερματίζεται. 

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στα όσα έχουμε δημοσίως δηλώσει προς όλες τις Ομοσπονδίες σχετικώς με την εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης, την ανάγκη προέγκρισης κάθε διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από την ΓΓΑ και την αποφυγή αναμορφώσεων των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα από αναπτυξιακές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, την ανάγκη λιτότητας, που πρέπει να διαπνέει όλη την δημόσια διοίκηση και την περιστολή περιττών δαπανών.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας και σας ευχόμαστε για το 2010 καλή και παραγωγική χρονιά.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ