Mon20052024

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση του ΣΕΓΑΣ για το 2010.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση του ΣΕΓΑΣ για το 2010.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, απέστειλε σήμερα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση του ΣΕΓΑΣ για το 2010.

Αγαπητοί κύριοι,
Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί από τις δημόσιες ανακοινώσεις μας και τις επανειλημμένες συναντήσεις εργασίας με την Ομοσπονδία σας, ο κλασικός στίβος έχει ενταχθεί ως σύνολο αθλητικής δραστηριότητας με βάση τα κριτήρια, τα οποία έχουν τεθεί, στην κατηγορία των αθλημάτων Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας.
Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει τον κλασικό στίβο σε βάθος, πράγμα απολύτως εύλογο εν όψει της εθνικής μας παράδοσης και μέσα στα πλαίσια των αξιών που συνοδεύουν διαχρονικά τον κλασικό αθλητισμό, ιδιαίτερα δε την αξία του καθαρού αθλητισμού, του «ευ αγωνίζεσθαι».
Ο ΣΕΓΑΣ, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της αυστηρής προσήλωσης στις παραπάνω αξίες, πρέπει να γίνει, στο παρόν και στο μέλλον, σύμβουλος της Πολιτείας στα θέματα του κλασικού αθλητισμού, να συμβάλει στις αποφάσεις της και στους επιμέρους σχεδιασμούς της, σε όλα τα θέματα, που αφορούν τον κλασικό αθλητισμό, την ανάπτυξή του, τις υποδομές του, την προοπτική αγωνιστικών διακρίσεων, αλλά και δομών που καλλιεργούν τον λαϊκό αθλητισμό και την δια βίου άθληση. Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει ο φυσικός πρώτος πυλώνας για την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων. Έχουμε επανειλημμένα άλλωστε δηλώσει ότι οι δράσεις αυτές και η σε βάθος ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού, συνδέονται περισσότερο με την πρωτοκαθεδρία της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Πνεύμα και λιγότερο με τα μετάλλια. Θέλουμε τα μετάλλια, θέλουμε τις νίκες, αλλά όχι με όρους, όχι με παραχωρήσεις, όχι με τρόπους που στο παρελθόν πλήγωσαν την Ελλάδα και την περηφάνια της.
Με τις παραπάνω παραμέτρους σας παρακαλούμε να εκπονήσετε και να συζητήσετε μαζί μας, ένα πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του κλασικού στίβου. Θέλουμε να σημειώσουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας για τον Μαραθώνιο Δρόμο και την ειδική ανάπτυξή του, χωρίς να παραβλέπουμε όλα τα αθλήματα που συνθέτουν το πεδίο αθλητικού σας ενδιαφέροντος. Καταλήγοντας σε ένα πενταετές πρόγραμμα με ρεαλιστικές εδράσεις στις υπάρχουσες δυνατότητες, εκτιμούμε ότι θα δώσουμε από κοινού ώθηση στην διάδοση και την ανάπτυξη του στίβου. Μέσα από την διαδικασία αυτή, είναι βέβαιο, ότι θα προκύψουν και οι επιτυχίες, όσες και αν είναι, που θα κάνουν την Ελλάδα να εκδηλώσει ξανά τον ενθουσιασμό της, την αγάπη της προς το άθλημα, να ξεπεράσει τις βαθιές πληγές της απαξίωσης και να γκρεμίζει τα τείχη υποδεχόμενη τους αθλητές που νίκησαν και τους αθλητές που τίμησαν την συμμετοχή τους στους αγώνες.
Είναι προφανές πως για την επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείται ορθολογική, διαφανής και απολύτως σύννομη και παραγωγική διαχείριση των κρατικών πόρων, δηλαδή των χρημάτων, που διαθέτει με κόπο και ιδρώτα ο Έλληνας Πολίτης. Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση και σας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παραμέτρους αυτές, με εξειδίκευση και ιδιαίτερη αυστηρότητα στους δύσκολους καιρούς, που περνάει η Ελλάδα.
Μέσα στα παραπάνω πλαίσια σας γνωστοποιούμε τα εξής:
α) Με βάση τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), η έγκριση της επιχορήγησης του ΣΕΓΑΣ για το 2010 ανέρχεται στο ποσό των 8.250.000€ (οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) και θα καταβληθεί σταδιακά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους.
Στις 30 Ιουλίου 2010 η Ομοσπονδία σας, θα πρέπει να μας υποβάλλει ουσιαστικό εξαμηνιαίο απολογισμό της δραστηριότητάς της και παραστατικά στοιχεία για τις δαπάνες της. Ο οριστικός ετήσιος απολογισμός, ουσιαστικός και οικονομικός, και τα παραστατικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΓΓΑ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011.
β) Η οροφή της χρηματοδότησης για το 2010 μπορεί να ανέλθει με στοχευμένες αθλητικές δράσεις στο ποσό των 8.800.000€ (οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ), αν αποδώσουν, όπως εκτιμούμε γενικές αναδιαρθρωτικές ενέργειες της ΓΓΑ σε διαφόρους τομείς. Τονίζουμε ιδιαίτερα, ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούνται και να εγκρίνονται εκ των προτέρων από την ΓΓΑ.
γ) Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2010, η ΓΓΑ θα αποτιμήσει σε χρήμα τις διάφορες έμμεσες χρηματοδοτήσεις του κλασικού αθλητισμού από το κράτος, ώστε να έχει τόσο η ίδια, όσο και οι Πολίτες την ακριβή εικόνα της κρατικής ενίσχυσης του κλασικού αθλητισμού.
δ) Επισημαίνουμε ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών, που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν κατ’ ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας τερματίζεται.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στα όσα έχουμε δημοσίως δηλώσει προς όλες τις Ομοσπονδίες σχετικώς με την εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης, την ανάγκη προέγκρισης κάθε διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από την ΓΓΑ και την αποφυγή αναμορφώσεων των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα από αναπτυξιακές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, την ανάγκη λιτότητας, που πρέπει να διαπνέει όλη την δημόσια διοίκηση και την περιστολή περιττών δαπανών.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας και σας ευχόμαστε για το 2010 καλή και παραγωγική χρονιά.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ