Thu23052024

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010:

Το σύνολο των αθλημάτων, τα οποία απαρτίζουν τον Υγρό Στίβο, η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση, η συγχρονισμένη κολύμβηση, οι καταδύσεις και η κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας ανήκουν στο πλαίσιο του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού στην κατηγορία των Αθλημάτων Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας. Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει σε βάθος τον Υγρό Στίβο σε όλες τις παραπάνω συνιστώσες του.

Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει στο παρόν και στο μέλλον ο υπεύθυνος σύμβουλος της Πολιτείας στα θέματα του Υγρού Στίβου, να συμβάλει στις αποφάσεις της και στους επιμέρους σχεδιασμούς της, σε όλα τα θέματα που αφορούν το άθλημα, την ανάπτυξή του, τις υποδομές του, την προοπτική νέων διακρίσεων, αλλά και δομών που καλλιεργούν τον λαϊκό αθλητισμό και την δια βίου άθληση. Η Ομοσπονδία σας πρέπει να γίνει ο φυσικός πρώτος πυλώνας για την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων.

Με τις παραπάνω παραμέτρους, σας παρακαλούμε να εκπονήσετε και να συζητήσετε μαζί μας ένα πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Υγρού Στίβου. Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα η Ελληνική Πολιτεία και η Ομοσπονδία σας, θα κινηθούν συντονισμένα τα επόμενα χρόνια, εξασφαλίζοντας την λογική ισορροπία στην ανάπτυξη των επιμέρους αθλητικών συνιστωσών του Υγρού Στίβου, που έχουν ως κοινό στοιχείο το νερό, αλλά έχουν κάθε μία την αυτονομία της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και το δικό της επίπεδο ανάπτυξης, όπως λεπτομερώς έχουμε συζητήσει. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια της Ομοσπονδίας σας στην καλλιέργεια των αθλημάτων του Υγρού Στίβου, αθλημάτων, που είναι γερά ριζωμένα στην Ελληνική νοοτροπία και το Ελληνικό περιβάλλον, μας έχουν προσφέρει μεγάλες χαρές, όπως μεταξύ άλλων και εντελώς ενδεικτικά, οι διακρίσεις της υδατοσφαίρισης, της συγχρονικής κολύμβησης και των καταδύσεων, αλλά και προσφάτως της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας. Γνωρίζουμε επίσης και μας έχετε εξηγήσει λεπτομερώς, το τεράστιο εύρος που έχει η Κολύμβηση στις προτιμήσεις των πολιτών, όχι μόνο στο πεδίο του αγωνιστικού αθλητισμού, αλλά και στο πεδίο του λαϊκού αθλητισμού.

Στο σημείο αυτό επιθυμούμε να σημειώσουμε και τα εξής αυτονόητα, τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι τα συμμερίζεσθε. Η Ελληνική Πολιτεία προωθεί με συστηματικό τρόπο, χωρίς καμία εξαίρεση, αλλά πρώτα και κυρίως χωρίς καμία ταλάντευση, την αξία του καθαρού αθλητισμού. Κανένα μετάλλιο, καμία διάκριση δεν νομιμοποιείται πλέον στην κοινή γνώμη και στην αντίστοιχη πολιτική βούληση αν είναι προϊόν της χημείας, της φαρμακοδιέγερσης ή οποιασδήποτε τεχνολογίας νοθεύει τον αθλητισμό. Η απαξίωση, την οποία βίωσε ο Έλληνας Πολίτης με τα γνωστά γεγονότα σε διάφορα αθλήματα, δεν πρέπει να επαναληφθεί πότε στο μέλλον και για κανέναν λόγο ή σκοπιμότητα. Η χώρα μας πορεύεται με τις αξίες του αθλητισμού και προτιμά να βρεθεί το συντομότερο στην πρωτοκαθεδρία του Ολυμπιακού Πνεύματος, παρά στην οποιαδήποτε «επιτυχία», που δεν στηρίζεται στο «ευ αγωνίζεσθαι». Με απόλυτη σαφήνεια και κατηγορηματικότητα δηλώνουμε, ότι συναρτούμε την ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού, σε όλα ανεξαιρέτως τα αθλήματα, από την παραπάνω θέση.

Έχουμε καταγράψει ως σημαντικό γεγονός, ότι η Ομοσπονδία σας, συνενώνει, σε ένα ενιαίο συντονιστικό και ουσιαστικό πλαίσιο, το σύνολο των αθλημάτων του Υγρού Στίβου, πράγμα, το οποίο ασφαλώς λειτουργεί υπέρ της εξοικονόμησης πόρων και λειτουργικών δαπανών. Βλέπουμε θετικά και θα υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση, στην Ομοσπονδία σας, της Τεχνικής Κολύμβησης, όπως σας δηλώσαμε και προφορικά. Ακούσαμε με προσοχή τα παράπονά σας και την θέση σας, ότι ο Υγρός Στίβος εν σχέσει προς το μέγεθος της δραστηριότητάς του, την δημοφιλία του και τον βαθμό διάδοσής του, υποχρηματοδοτείται εν σχέσει προς άλλες Ομοσπονδίες. Πρέπει όμως ανεξαρτήτως της δυσμένειας της οικονομικής συγκυρίας και της κακής κληροδοσίας, την οποία παραλαμβάνουμε, να γίνει αντιληπτό ότι η χρηματοδότηση του Υγρού Στίβου από το Κράτος, δεν περιορίζεται στην χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας ή και στην σωματειακή της βάση. Το κράτος πληρώνει τεράστια ποσά εν σχέσει προς τις δυνατότητές του, για την ανάπτυξη των υποδομών Υγρού Στίβου, τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των οποίων είναι επίσης εξαιρετικά υψηλά. Η δυσχέρεια στην ανάπτυξη των αθλημάτων και τα σημεία κόπωσης πολλών υποδομών επιβάλλουν διάθεση σημαντικότατων πόρων στο επίπεδο των δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες στην ουσία τους στοχεύουν και υποστηρίζουν τα αθλήματα του Υγρού Στίβου. Ως σύμβουλοι της Πολιτείας στα θέματα Υγρού Στίβου σας καλούμε υπεύθυνα να συμμετάσχετε στην συζήτηση της πολιτικής που πρέπει να αναπτυχθεί στο θέμα των υποδομών του Υγρού Στίβου, έτσι ώστε να εναρμονισθεί η πολιτική των υποδομών με την ανάπτυξη των αθλημάτων, αλλά και του λαϊκού αθλητισμού.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείται ορθολογική, διαφανής και απολύτως σύννομη και παραγωγική διαχείριση των κρατικών πόρων, δηλαδή των χρημάτων, που διαθέτει με κόπο και ιδρώτα ο Έλληνας Πολίτης. Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση και σας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παραμέτρους αυτές, με εξειδίκευση και ιδιαίτερη αυστηρότητα στους δύσκολους καιρούς, που περνάει η Ελλάδα.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια σας γνωστοποιούμε τα εξής:

α) Με βάση τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), η έγκριση της επιχορήγησης της ΚΟΕ για το 2010 ανέρχεται στο ποσό των 5.091.000€ (πέντε εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες ευρώ) και θα καταβληθεί σταδιακά σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους.

Στις 30 Ιουλίου 2010 η Ομοσπονδία σας, θα πρέπει να μας υποβάλλει ουσιαστικό εξαμηνιαίο απολογισμό της δραστηριότητάς της και παραστατικά στοιχεία για τις δαπάνες της. Ο οριστικός ετήσιος απολογισμός, ουσιαστικός και οικονομικός, και τα παραστατικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί στην ΓΓΑ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011.

β) Η οροφή της χρηματοδότησης για το 2010 μπορεί να ανέλθει με στοχευμένες αθλητικές δράσεις στο ποσό των 5.850.000€ (πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ), αν αποδώσουν, όπως εκτιμούμε γενικές αναδιαρθρωτικές ενέργειες της ΓΓΑ σε διαφόρους τομείς. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούνται εκ των προτέρων από την ΓΓΑ. Η διαφορά της έγκρισης από την οροφή της χρηματοδότησης αφορά την προσπάθεια να εξισορροπηθεί καλύτερα με στοχευμένες δράσεις η εσωτερική κατανομή των χρηματοδοτήσεων των επιμέρους αθλημάτων, έτσι ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να αναπτυχθούν περισσότερο οι καταδύσεις, η συγχρονισμένη κολύμβηση και η κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, που κατά την άποψή μας και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχετε αναλύσει, παρουσιάζουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον.

γ) Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2010 η ΓΓΑ θα αποτιμήσει σε χρήμα τις διάφορες έμμεσες χρηματοδοτήσεις του Υγρού Στίβου από το κράτος, ώστε να έχει τόσο η ίδια, όσο και οι Πολίτες την ακριβή εικόνα της κρατικής ενίσχυσης του αθλήματος.

δ) Επισημαίνουμε ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν κατ’ ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας τερματίζεται. 

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στα όσα έχουμε δημοσίως δηλώσει προς όλες τις Ομοσπονδίες σχετικώς με την εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης, την ανάγκη προέγκρισης κάθε διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από την ΓΓΑ και την αποφυγή αναμορφώσεων των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα από αναπτυξιακές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, την ανάγκη λιτότητας, που πρέπει να διαπνέει όλη την δημόσια διοίκηση και την περιστολή περιττών δαπανών.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας και σας ευχόμαστε για το 2010 καλή και παραγωγική χρονιά.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ