Mon20052024

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγηση της, για το 2010:

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί από τις δημόσιες ανακοινώσεις μας και τις επανειλημμένες συναντήσεις εργασίας με την Ομοσπονδία σας, η Ιστιοπλοΐα έχει ενταχθεί στην κατηγορία των Αθλημάτων Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας. 

Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει την Ιστιοπλοΐα σε βάθος. Η Ιστιοπλοΐα είναι το άθλημα της θάλασσας και πρώτα και κυρίως των νησιών μας. Είναι επομένως αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την Ελληνική παράδοση, την Ελληνική ναυτική δεξιότητα, που ανατρέχει στις απώτερες απαρχές του πολιτισμού μας. Δεν χρειάζεται να αναφερθεί κανείς στις διακρίσεις των Ελλήνων ιστιοπλόων, που μας έχουν κάνει υπερήφανους, για να υποστηρίξει, ότι η Ιστιοπλοΐα έχει σημαίνουσα θέση στον Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό.

Η Ιστιοπλοΐα, βεβαίως, είναι άθλημα, η ανάπτυξη του οποίου δεν είναι εύκολη. Απαιτεί επενδύσεις σε υποδομές, ο αθλητικός εξοπλισμός είναι ακριβός και όπως λέει ο λαός, η θάλασσα δεν είναι για τον καθένα. Είναι επομένως, προφανές, πως ανεξάρτητα από την ένταξη της Ιστιοπλοΐας στα Αθλήματα Εθνικής Προτεραιότητας, η ιδιωτική πρωτοβουλία στην αθλητική ανάπτυξη, όπως πολύ καλά το γνωρίζετε και το έχουμε συζητήσει, είναι εξαιρετικά σημαντική και ευτυχώς υπάρχει σε έναν βαθμό το μεράκι και η συμβολή της ιδιωτικής οικονομίας προς το άθλημα της Ιστιοπλοΐας. Η Πολιτεία οφείλει να συμβάλει ουσιαστικά στην προβολή του αθλήματος, έτσι ώστε να διευρύνεται η χορηγική του βάση παράλληλα με την κρατική χρηματοδότηση. Πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε την ιδιαίτερη σχέση της Ιστιοπλοΐας, αγωνιστικής και ερασιτεχνικής, με τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη και επομένως, ότι η συμβολή του ΕΟΤ στον σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την χρηματοδότηση του αθλήματος. Σημειώσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις της Ομοσπονδίας σας στο θέμα του καθαρού αθλητισμού.

Με τις παραπάνω παραμέτρους, σας παρακαλούμε να εκπονήσετε και να συζητήσετε μαζί μας πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Ιστιοπλοΐας. Καταλήγοντας σε ένα πενταετές πρόγραμμα με ρεαλιστικές εδράσεις, στις υπάρχουσες δυνατότητες, εκτιμούμε ότι θα δώσουμε από κοινού ώθηση στην λαϊκότητα και την δημοφιλία του αθλήματος και σε μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτές που η Ιστιοπλοΐα έχει ήδη προσφέρει στην χώρα.

Είναι προφανές, πως για την επίτευξη των στόχων αυτών και για να μπορέσει να γίνει η Ιστιοπλοΐα ο υπεύθυνος σύμβουλος της Πολιτείας στα θέματα του αθλήματος, απαιτείται ορθολογική, διαφανής και απολύτως σύννομη και παραγωγική διαχείριση των κρατικών πόρων, δηλαδή των χρημάτων, που διαθέτει με κόπο και ιδρώτα ο Έλληνας Πολίτης. Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση και σας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παραμέτρους αυτές με εξειδίκευση και ιδιαίτερη αυστηρότητα στους δύσκολους καιρούς που περνάει η Ελλάδα. Σημειώνουμε επίσης με μεγάλη έμφαση την ανάγκη ισορροπίας της ανάπτυξης στις ολυμπιακές, παραολυμπιακές, αλλά και μη ολυμπιακές κατηγορίες του αθλήματος. Εκτιμούμε ιδιαίτερα και το τονίζουμε αυτό, ότι η Ομοσπονδία σας διατηρεί τμήμα άθλησης πολιτών με ειδικές ανάγκες.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια σας γνωστοποιούμε τα εξής:

α) Με βάση τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), η έγκριση της χρηματοδότησης της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για το 2010 ανέρχεται στο ποσό των 1.372.500€ (ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) και θα καταβληθεί σταδιακά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους.

Στις 30 Ιουλίου 2010 η Ομοσπονδία σας, θα πρέπει να μας υποβάλλει ουσιαστικό εξαμηνιαίο απολογισμό της δραστηριότητάς της και παραστατικά στοιχεία για τις δαπάνες της. Ο οριστικός ετήσιος απολογισμός και τα παραστατικά στοιχεία, ουσιαστικός και οικονομικός, θα πρέπει να υποβληθεί στην ΓΓΑ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011.

β) Η οροφή της χρηματοδότησης της Ιστιοπλοΐας για το 2010 μπορεί να ανέλθει με στοχευμένες αθλητικές δράσεις στο ποσό των 1.680.000€ (ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ), αν αποδώσουν, όπως εκτιμούμε γενικές αναδιαρθρωτικές ενέργειες της ΓΓΑ σε διαφόρους τομείς. Τονίζουμε ιδιαίτερα, ότι οι δράσεις αυτές, πρέπει να συμφωνούνται και να εγκρίνονται εκ των προτέρων από την ΓΓΑ.

γ) Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2010, η ΓΓΑ θα αποτιμήσει σε χρήμα τις διάφορες έμμεσες χρηματοδοτήσεις της Ιστιοπλοΐας από το Κράτος, ώστε να έχει τόσο η ίδια, όσο και οι Πολίτες, την ακριβή εικόνα της κρατικής ενίσχυσης του αθλήματος.

δ) Επισημαίνουμε ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν κατ’ ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας τερματίζεται. 

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στα όσα έχουμε δημοσίως δηλώσει προς όλες τις Ομοσπονδίες σχετικώς με την εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης, την ανάγκη προέγκρισης κάθε διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από την ΓΓΑ και την αποφυγή αναμορφώσεων των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα από αναπτυξιακές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, την ανάγκη λιτότητας, που πρέπει να διαπνέει όλη την δημόσια διοίκηση και την περιστολή περιττών δαπανών.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας και σας ευχόμαστε για το 2010 καλή και παραγωγική χρονιά.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ