Thu18072024

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη μέριμνα για το διορισμό ή την αντικατάσταση μελών των Διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών.
ββ) Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων, μέσω της συγκρότησης κάθε συλλογικού οργάνου που υποβοηθά το διοικητικό έργο τους, όπως υπηρεσιακά συμβούλια, ορισμός εκπροσώπων, κ.λπ.
γγ) Την επικαιροποίηση του μητρώου οργανικών θέσεων των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού (επεξεργασία στοιχείων για την    αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές).
δδ) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών (π.χ. μετάταξης, απόσπασης, κα) του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων, καθώς και του διορισμού στις περιπτώσεις που οι εποπτευόμενοι φορείς δεν διαθέτουν  δική τους υπηρεσιακή μονάδα να επιλαμβάνεται αρμοδίως.
εε) Την έγκριση κανονιστικών πράξεων, δια της εκδόσεως Υπουργικής Απόφασης, των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό τους.
στστ) Την έκδοση ή τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και των Οργανισμών όλων των εποπτευόμενων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                                                                                       ζζ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού εποπτευομένων φορέων, κατά κλάδο και ειδικότητα.
ηη) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού εκείνου που προσλαμβάνεται μέσω των προγραμμάτων  Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ στους εποπτευμένους φορείς.
θθ) Τη διαβίβαση στους εποπτευόμενους φορείς εγκυκλίων, ανακοινώσεων-προσκλήσεων μετάταξης και λοιπών εγγράφων που αποστέλλονται από Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του Δημοσίου.
ιι) Επιμέλεια διαδικασίας ορισμού μελών στις επιτροπές της ΟΠΑΠ Α.Ε. και έκδοση σχετικών αποφάσεων
ιαια) Έγγραφα – απαντήσεις επί θεμάτων προσωπικού εποπτευομένων φορέων.
ιβιβ) Αποσπάσεις Ολυμπιονικών σε εποπτευόμενους φορείς της Γ.Γ.Α. (βάσει ν.4325/2015).
ιγιγ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού εποπτευομένων φορέων.

 

 Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων 
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6608
tdadef 
 
Προϊσταμένη Δερμιτζάκη Μαρία - Άννα 213-131-6273 mdermitzaki 
       
  Βασσάλου Αργυρώ 213 131 6236  ivasaloy 
  Κάββουρα Παγώνα 213-131-6144 pkavvoura
Παπαγεωργίου Βαγιούλα 213-131-6240 vpapageorgiou
  213-131-6235

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ